İmaj Yönetimi ve İletişim Eğitimleri

İletişim Çağında İletişimsizlik… 
İletişimi iyi olan kazanıyor!

Sosyal bir varlık olan insan için iletişim kurmak temel ihtiyaçları arasındadır. Aile, okul, iş dünyası, eş, arkadaşlık, farklı farklı kurum ve kuruluşlar bireyin iletişim kurduğu birimlerdendir. Birbirinden farklı iletişimler kurmak ve bu iletişimleri dengede tutmak, anlaşılır olmak kişinin bireysel, psikolojik, sosyolojik konumunu kapsayan işaretler sisteminin sunumudur aslında.

İnsanoğlu şekilleri farklı farklı da olsa iletişimiyle sosyo-kültürel bağlam ve değerler gözardı edilmeden yaşanan çağın yeniliklerine hızla adapte olurken yaşamla etkin bir biçimde bütünleşebiliyor.

Etkin İletişim yöntemi disiplinlerarası ve çok-disiplinli bir öğretim perspektifine sahip olmanın yanı sıra diyalog kurmayı ve böylece farklı disiplinlerden gelen bireylerle işbirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Böylelikle, medya, sanat, film ve televizyon, görsel iletişim, gazetecilik, fotoğrafçılık, halkla ilişkiler, reklam gibi birbiriyle ilişkili alanlar dışında da iletişim sosyal bir varlık olarak her türlü iş alanında yaşam buluyor. Kişilerin eğitim yaşamları ve kariyer yolculuklarında da doğru yöntemleri bulmalarını sağlayacak büyük bir “yol haritası”nı oluşturuyor.

Toplumsal hayatımızın her geçen gün daha da karmaşıklaşması, kişiler ve kurumlar için örgütlenmiş gruplarla devamlı temas ihtiyacının ortaya çıkması ve kitle iletişim araçlarının yoğunluk kazanması gibi nedenlerden ötürü bugün Etkili iletişim vazgeçilmez bir ihtiyaç haline dönüşmüştür.

Beden dili, kelimelerin dili, ses ve nefes kullanımı temsil yöntemleri, empati gibi konuların bilinmesi ve uygulanmasıyla daha başarılı, uyumlu, dengeli hale gelmeyi başaran kişi kişisel imaj yönetimini de ele almış oluyor.

•             İletişim
•             Sözsüz Sözlü Yazılı İletişim
•             Etkin İletişim Süreci
•             İletişimsizliğin Nedenleri?
•             İletişim Geliştirme Yöntemleri
•             Etkili İletişim Teknikleri
•             Beden Dili-Ses-Mimikler
•             Nefes çalışmaları
•             İş Görüşmesi Teknikleri
•             Kişisel İmaj Yönetimi
•             Hitabet Sanatı
•             Artikülasyon
•             Topluluk önünde konuşma ve heyecan kontrolü
•             Doğaçlama konuşma çalışmaları
•             Kürsüde konuşma uygulamaları ve sunum teknikleri

Bilgi Formu