Yaratıcı Resim Atölyesi

“Her çocuk sanatçıdır. Sorun büyüdüğümüzde de sanatçı kalabilmekte.” Pablo Picasso 

Sanat çocuğun kendini tanımasına yardım eder. Hayal dünyasını geliştirerek kendini daha rahat ifade etmesine imkan sağlar. Farklı bakış açıları geliştirmesine olanak tanıyarak  beden, ruh ve zihin sağlığına olumlu etkiler sağlar. Özgüvenini, sosyal becerilerini, duygusal zekasını ve okul başarısını arttırarak sağlam bir kişilik gelişimine katkı sağlar. Resim çocuğun küçük kas gelişimine, el göz koordinasyonuna, motor ve bilişsel gelişimine yardımcı olur. Çocuk gelişiminde resim eğitimi en az diğer süreçler kadar önemlidir. Resim, tasarım ve uygulama sürecinde kısa zaman içinde ”göz ile düşünme” yetisi kazanır.

Nokta, çizgi, doku, renk vs. gibi elemanların resim eğitiminin temel ve alt değerleri olarak, anlatım olanaklarının yaratıcı çalışmalarla ele alınması çağdaş sanat eğitiminde önemli bir boyut getirmiştir.

Teknik resim eğitimi sanat tarihi eğitimi ile desteklenerek çocuğun sanat eğitimi alanında kültür olgusunu geliştirir. Sanat tarihi eğitimi; bu alandaki ustaları, eserlerini, eser üretim tekniklerini inceleterek doğrudan sözlü bir anlatım ile değil inceleyerek ve yorumlayarak anlama olanağı sunar. Bu yöntem görsel dilin gelişimi ve imgesel düşünmenin yolunu açarak çevresine bakmayı, onu değerlendirmeyi beraberinde getirir. Sanat tarihi eğitimi sırasında görsel analiz yapmak ve sanat hakkında bilgi edinmek sanatın değerini anlayarak, sanatın kullandığı dili ve yöntemleri çözümler.

Eğitim sürecinin ana başlıkları;

• NOKTA
• ÇİZGİ
• MALZEME BİLGİSİ (Akrilik Boya/tuval/palet/fırça)
• DOKU
• RENK-Anarenk/Ara Renk/Kontrast  Renkler/Sıcak-Soğuk Renkler
• RENK ELDE ETME
• KOYU AÇIK DEĞERLER
• Değerli ressamların Hayatı-Eserleri-Seçilen bir eserin Espri Kopyası *

ESPRİ KOPYASI* “espri kopya” olarak da bilinir; bir sanat yapıtının başka bir sanat akımının ilkeleri doğrultusunda yeniden üretilmesi yahut çok bilinen bir yapıtın, kopyalayan sanatçının kendi bakış açısıyla yeniden yapılması anlamına gelir. Burada “espri”, “zihniyet” anlamındadır ve yeniden üretilen yapıt, reprodüksiyon değil, yeni bir sanat eseri olarak değerlendirilir.

Not: Temel resim eğitimi sonrası sanatçı ve sanat eseri seçilerek tuval üzerine akrilik boya tekniği ile seçilen sanatçı ve eseri üzerinde, 4 hafta boyunca çalışılacaktır.

Çocuğun gelişim süreci ve ilgisine göre seçilecek sanatçı değişebilir. Temel sanat eğitimi (nokta-çizgi-doku-renk-koyu/açık dengesi) 6 haftalık bir süreçtir ve ardından espri kopyalarına başlandığında sanatçının hayatı ve eser incelemelerini yapılacak, öğrenilen teknik bilgilerin uygulaması yapılacaktır.

İDSA çocuk yaratıcı resim eğitimleri, 4 yaştan itibaren başlamaktadır.

Eğitim Saatleri: Hafta içi veya hafta sonu seçenekleri ile 1’er saattir.

Bilgi Formu