Reklam Dizi Sinema Oyunculuğu

Eğitim müfredatı, özellikle son yıllarda televizyon dizilerinin sayısındaki olağanüstü artış sonucunda, televizyon ve sinema sektörünün “Eğitimli Oyuncu” ihtiyacını karşılamak üzere açılmıştır. Oyunculuk dersleri, Usta Sanatçı ve Eğitmen Ayla ALGAN, Oyuncu ve Eğitmen Erol BABAOĞLU tarafından verilmektedir.

Söz konusu bölümde oyuncu adaylarına, müfredat kapsamında verilen eğitimin içeriği kısaca şöyledir;

 • Ayla Algan
  Senaryo analizi, rol ve karakter biyografisi, film çekimi esnasında kamera, oyuncu ve yönetmen üçlüsü arasında ki konuşma dili (jargonlar)
 • Diyalekt ve diyalektin getirdiği beden dili
 • • Role girmek, rol içinde durmak (role empathy), oyun devamlılığı, kamera önünde aynı duyguyu defalarca oynayabilmenin sağlanması, montaj ve sinema dili.
 • • Senaryo ezberleme teknikleri
 • • 12 hafta içinde çekilen senaryolar (3 senaryo) kamera önünde yapılmaktadır ve öğrencilerle birlikte Ayla Algan tarafından seyredilmekte, çekilmiş olan senaryo çekimlerinin geri bildirimleri verilmektedir.
 • • Ayla Algan, mezun olup sertifikasını alan ve Audition (deneme çekimi)’ ne girecek olan öğrencilerine ücretsiz koçluk yapmaktadır.

Erol Babaoğlu

 • • Kanallar Yöntemi
 • • Sahnede ve kamera önünde rol kişisi (karakter ve tip) inşa etmek
 • • Beden – Zihin, Oyun ve İşçilik Hazırlıkları
 • • Hareket Kaliteleri ve Aksiyon
 • • Beden ve Ses Merkezleri
 • • Doğaçlamalar
 • • İmge, Atmosfer, Enerji Kaliteleri ile Çalışmalar
 • • Zaman, Mekan, Obje, Ritim Çalışmaları
 • • Metnin Zorunluluklarının Saptanması
 • • Seçimler, Seçim Yaklaşımları
 • • Çekim Unsurları (Kompozisyon, Işık, Ölçek, Dekor. vs.) ile Oyuncunun İlişkisi
 • • Oyuncu Montajı ve Seyirci Dramaturjisi

 

Diksiyon eğitimi:
• Diksiyon, retorik, proksemiks (ilişkiyi ölçen teknik), artikülasyon, duruma göre vurgu ve tonlama, seslendirmeye (dublaj) hazırlık çalışmaları.

Eğitim Saatleri: Hafta içi veya hafta sonu seçeneklerine göre 12 hafta sürmektedir.

Bilgi Formu