MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği

MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Sertifika Programı

“Yaratıcı Drama”, eğitimde uzun yıllardır kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu programla “Yaratıcı Drama” yöntemi kullanımına yönelik yoğun bir çalışma sürecinin kapısını aralanacaktır. Bu kapının sonunda bilimsel ve sanatsal anlamda kendini iyi geliştirmiş geleceğin Yaratıcı Drama Eğitmen ve Liderleri bulunmaktadır.

Temeli canlandırmaya dayanan “yaratıcı drama” oyunsu süreçlerde ortaya konan kurgulardan ve bu kurgulardan yola çıkarak yapılan sorgulamalardan oluşur. Bu özellikleriyle yaratıcı drama alanı üç ana disiplinden beslenir. Eğitim, tiyatro ve güzel sanatlar. Yaratıcı dramanın aşamalı ilerleyen programında eğitim bilimeleri alanından; amaç – kazanım ilişkisi, program ve program özellikleri, davranış değiştirme süreci, ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri, yaş gelişim özellikleri, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlar, üst bilişsel öğrenme alanları, oluşum süreçleri vb konularda çalışılacaktır. Tiyatro tarihi, oyunculuk, sahne bilgisi, tiyatro yöntem ve teknikleri, dramatik kurgu ve dramatik kurgunun bileşenleri, mask, mim, imge, Ezilenlerin Tiyatrosu, epik tiyatro vb konuları, yaratıcı dramanın tiyatro disiplini ile ilişkilendirilerek verilecektir. Güzel Sanatlar alanı yaratıcı drama ile hedeflenen estetik gelişime en çok katkı sağlayan alandır. Bu nedenle yaratıcı drama derslerinde sanat akımları, plastik sanatlar yaratıcı drama ilişkisi ve  müzede yaratıcı drama konularında çalışılacaktır.

MEB onaylı altı aşamalı programımızda ana amacımız katılımcılarımızın bir sertifikaya sahip olmalarından daha önemlisi gün geçtikçe popülerleşen ve her popüler alan gibi kirlenen yaratıcı drama alanında etik ve bilimsel çalışmalarla karşılaşmalarıdır. Bu nedenle eğitim veren alanında uzman yaratıcı drama liderlerimiz yüksek lisans derecelerine sahip ve bu alanda uzun yıllardır üretimde bulunmaktadırlar.

Program İçeriği

1. Aşama
Tanıma ve tanışma etkinlikleri
İletişim ve etkileşim etkinlikleri
Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
Duyulara yönelik çalışmalar
Algı eğitimi ve empatik gelişim çalışmaları
İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Doğaçlama çalışmaları
Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Hareket, ses ve nefes çalışmaları
Yaratıcı dramanın temel kavramlarına yönelik çalışmalar
Yaratıcı dramanın aşamalarına yönelik çalışmalar
Sanat türleri ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Sosyal öğrenme ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Sahne bilgisine yönelik çalışmalar
Etik ve yaratıcı dramada etik kavramlarına yönelik çalışmalar

2. Aşama
İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
Ses ve nefes çalışmaları
Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Müzik ve ritm çalışmaları
Doğaçlama çalışmaları
Yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar
Yaratıcı drama öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı dramada kullanımına yönelik çalışmalar
Farklı mekanlarda yaratıcı drama çalışmaları

3. Aşama
Sanat dönemleri, akımları ve kuramlarına yönelik çalışmalar
Sanat eğitimi ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Yaratıcı drama ve tiyatro arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar
Öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama çalışmaları
Maske ve kukla çalışmaları
Süreçsel drama çalışmaları
Forum tiyatrosu çalışmaları
Diksiyon, pantomim ve mim çalışmaları
Müzik, dans ve devinin çalışmaları
Ritüeller ve sözlü anlatılar çalışmaları
Yaratıcı dramanın dünyada tarihsel gelişimine yönelik çalışmalar
Dramaturgiye giriş çalışmaları
Doğaçlama çalışmaları

4. Aşama
Tiyatro tarihi, dönemleri ve akımlarına yönelik çalışmalar
Ritüeller ve mitolojiye yönelik çalışmalar
Bir yaratıcı drama dersini tasarlamaya yönelik çalışmalar
Ders ya da yöntem ve tekniklerin kullanımına yönelik çalışmalar
Drama tekniklerine yönelik çalışmalar
Yaratıcı drama ve etik üzerine çalışmalar
Yaratıcı dramanın Türkiye’deki tarihsel gelişimi üzerine çalımlalar
Yaratıcı dramada araç gereç hazırlığı ve kullanımı üzerine çalışmalar
Çağdaş sanat akımlarının yaratıcı drama ilişkisi üzerine çalışmalar
Sanat eğitimi ve gösteri olarak yaratıcı drama çalışmaları
Yaratıcı dramada ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar
Doğaçlamaya yönelik çalışmalar
Liderlik denemeleri

5. Aşama
*
Yaratıcı drama bilgisi
Yaratıcı drama ile ilgili proje örneklerini inceleme
Proje ile ilgili çalışmalar
* Kültür pedagojisi ve dramanın kullanıldığı değişik ortam üzerine çalışmalar
Eğitim projeleri geliştirme
Liderlik denemeleri
Projelerin grupla paylaşımı

6. Aşama
* Proje çalışmasını değerlendirilmesi

*** Her bir aşama 16 Atölye (48 ders saati) olup programın toplam süresi 320 ders saatidir.

Eğitim Saatleri: Hafta içi veya hafta sonu seçeneklerimiz bulunmaktadır.

Yaz dönemi için hızlandırılmış program uygulanmaktadır.

Bilgi Formu