Masal Atölyesi

Neden Masal Anlatmalı/Dinlemeli?

Masal anlatıcısı; yaşanılan, yaşanabilir veya yaşanılacak olay ve durumları anlatır. Bunu anlatırken de tanık olduğu veya dahil olduğu deneyimleri paylaşır. Bu deneyimlerle gerçek dünyaya yer verirken masalı bir aktarım aracı olarak kullanır. Anlatıcı olağanüstü bir olayı aktarmaya çalışırken de bir bakıma anlatılanı yaşar, onunla nefes alır. Buna bağlı olarak anlatıcı yaşamadığını yaşama ve yaşadıklarını yaşatma fırsatı bulur. Böylece ortak bir deneyime ulaşılmış olunur. Masal her zaman ilk deneyimdir ve bu ilk deneyimi kuşaktan kuşağa aktarmak masalları son dinleyicinin deneyimi haline getirmekle mümkün olur. Masal Anlatıcılığı insanları tekil yaşantıdan çıkartıp çoğul yaşantıya yönlendirir.

Bilgi Formu