İletişim ve Motivasyon Eğitimleri

Biri sizinle göz iletişimi kurmuyor ama siz ona bir şey anlatma zorundasınız. Karşınızda yorgun ve çok çalışmaktan tükenmişlik içinde olan bir grup var ve sizden bu grubun motivasyonunu yükseltmeniz bekleniyor. Ödüle dayalı olmayan bir hamle yaparak bunu sağlamalısınız. İyi bir iletişimci ancak çalıştığı grupla uyum göstererek ilerleyebilir. İDSA iletişim ve motivasyon eğitimleri kurgusal gerçeklikte yapılandırılarak canlandırmalarla biçimlendirilir. Amacımız tüm katılımcılarımızın iyi birer iletişimci olmalarından öte kendi iletişim becerilerinin farkında olmalarıdır.

Bilgi Formu