Çocuk Kamera Önü Oyunculuk

Drama destekli kamera önü oyunculuk atölyesinde öğrencilerin, eğlenirken öğrenmeleri amaçlanmıştır. Oyunculuk disiplini ile tanışacak küçük sanatçılarımızın oyunsu süreçlerde gelişimleri desteklenmekte ve oyunculuğa ilk adımlar atılmaktadır.

Yaratıcı Drama bir kişisel gelişim metodu olarak; canlandırma, mış gibi yapma, farklı sanatsal disiplinler çerçevesinde kendini ifade edebilme, grup olma ve topluluk hareketi, dil, hayal gücü, dinleme/kavrama, eleştiri, yaratıcılık, problem çözme, empati, motivasyon, duyuların farkına varma ve etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi yönünde yapılan etkinlikler bütünüdür diyebiliriz. Fakat yaratıcı drama bir tiyatro, rol kabiliyeti, oyunculuk faaliyeti değildir. Tiyatro bir sanat dalı olarak disipline edilmiş kurallara, belirli bir mühendislik becerisi gerektiren teknik bilgiye ve her sanatta olduğu gibi belirli bir zorlantı ilkesine dayanır. Bu EMREDİCİ KURALLAR ile özgür yaratım arasında bir paradoks vardır ve sanat bu yaratıcı dinamik ilişkiden doğar.

Biz bu farkı ortadan kaldırmak, ‘ya birini ya ötekini’ seçme zorunluluğundan kurtulmak için, tiyatro – sinema çalışmamızın temellerine yaratıcı drama faaliyetlerini koymaya karar verdik.

Bu sebeple; kursumuz yoğun yaratıcı drama faaliyetleri ile başlayarak ilk 8 hafta tanışma ve duyu çalışmaları, uyum ve konsantrasyon, motivasyon egzersizleri, doğaçlama, ritim ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Sonraki 8 hafta yaratıcı drama egzersizleriyle harmanlanmış tiyatro çalışmalarına geçilir. Bunlar karakter analizi, metin okuma yorumlama ve metin yazımı, doğaçlamalar, fiziksel ve içsel aksiyon çalışmaları ve duygu egzersizlerinden oluşur. 16 hafta sonunda doğaçlamalara dayanan bir kısa oyun hazırlanarak sömestre gösterisi gerçekleştirilir.

Son 8 hafta beden-ses-vokal çalışmalarıyla birlikte ‘’bir karakter yaratmak’’ çalışmalarına geçilir. Katılımcı çocukların sadece sahne üstünde değil sahne arkasında, dekor, kostüm, makyaj gibi sahne plastiğinin oluşturulması, reji önerilerinde bulunması gibi tiyatronun farklı bileşenlerine yönelik bir toplu yaratım sürecine geçilir. 8 hafta sonunda seçilmiş metin sahnelenir. Aynı çocukların sadece kamera önü ve arkasında değil film yapının senaryo ve prodüksiyon ile birlikte üçüncü basamağı olan post-prodüksiyon süreciyle ilgili de çalışması sağlanır. Bu süreçte oyunculuk, reji, sanat ve görüntü yönetmenliği, ses teknisyenliği üzerine de temel bilgiler edinilmiş olur

Eğitim Saatleri: Hafta içi veya hafta sonu seçenekleri ile 2’şer saat olmak üzere akademik takvime uygun olarak devam etmektedir.

Her yaş grubu için sorunuz.

Bilgi Formu